Koşular

Tanımlar

MÜŞTERİ’nin Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri (www.bekawebsoft.com) tarafından istenen şekil ve nitelikte, elektronik ortamda bulundurmak için sağladığı ve üretilmiş olarak hazır bulunan her türlü döküman, grafik, resim dosyasına ‘KONU MATERYALLERİ’ adı verilir.

KONU MATERYALLERİ ‘nin Internet üzerindeki sunucu bir bilgisayar sistemine yerleştirilip erişime olanak tanınması olayına ‘BARINDIRMA’ denir.

Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri Tarafından Verilecek Olan Hizmetler

Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri tarafından müşteriye bildirilen; ‘WEB sayfası barındırma’ ücretinin tahsil edilmesi karşılığında, Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri aşağıda belirtilen hizmetleri sağlayacaktır.

Barındırma: KONU MATERYALLERİ’nin Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri tarafından İnternet üzerindeki sunucu bir bilgisayar sistemine yerleştirilip, diğer İnternet kullanıcılarının kullanımına sunulması ve iş bu sözleşmede belirtilen süre içerisinde saklanması hizmetidir.

Yedekleme: Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir. Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri müşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutacaktır. Buna rağmen wordpresshosting..com hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan veya zarardan Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece müşterinin sorumluluğundadır.

FTP / Cpanel Şifresi: KONU MATERYALLERİ’nin; MÜŞTERİ tarafından Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri sunucularına (server) aktarılması için Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri, MÜŞTERİ’ye bulundurulacak sunucuya giriş izni için ‘FTP / Cpanel Şifresi’ verir.

Ücretsiz Uygulama Kurulumu: Sipariş esnasında Müşteri tek seferlik ücretsiz uygulama kurulumundan faydalanabilir. Bu ücretsiz uygulama kurulumu ise sadece tek seferliğine Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Gerekli panel bilgileri müşterinin kayıtlı eposta adresine gönderilmektedir.

Ekstra Disk Alanı: Müşteri almış olduğu hosting paketi için sadece Disk alanı yükseltme talebinde bulunabilir. Bunun için yıllık ücretlendirme: 1 GB (1000 MB) $10.00 USD, 2 GB (2000 MB) $20.00 USD ve 5 GB (5000 MB) $30.00 USD (Fiyatlara K.D.V. dahil değildir ve sipariş esnasında eklenecektir.)

Ekstra Aylık Trafik (Bandwidth): Müşteri ekstra trafik satın alabilir. Fiyatlar yıllık olarak hesaplanmaktadır. 10 GB (10000 MB) $5.00 USD, 25 GB (25000 MB) $10.00 USD, 50 GB (50000 MB) $15.00 USD, 100 GB (100000 MB) $25.00 USD şeklinde ücretlendirilmektedir. (Fiyatlara K.D.V. dahil değildir ve sipariş esnasında eklenecektir.) 100 GB ve üzeri trafik kullanımı için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ekstra Eposta Hesabı: Müşteri ekstra Pop3/IMAP destekli Eposta hesabı mevcut hosting paketine ilave edebilir. Fiyatlar yıllık olarak hesaplanmaktadır. Her bir adet Pop3/IMAP destekli Eposta hesabı için $1.50 USD hesaplanmaktadır.

Sözleşmenin konusu İşbu sözleşme, MÜŞTERİ’ye ait KONU MATERYALLERİ’nin Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri tarafından Internet üzerindeki sunucu bir bilgisayar sistemine yerleştirilip, Internet kullanıcılarının kullanımına sunulmasına ilişkin şekil ve şartları düzenlemektir.

Sözleşmenin Yürülüge Girmesi

Müşteri, Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri web adresindeki sitesinden ulaşılabilen işbu sözleşmeyi onaylamasını ve ilgili hizmet bedelinin tahsil edilmesini müteakip web sayfası barındırma hakkını elde edecektir. İşbu sözleşme, Müşteri’nin ‘tanımlar’da belirtildiği şekilde, KONU MATERYALLERİ’nin ” Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri sunucularına (server) aktarılmasına müteakip hizmetin sona ermesi veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinde fesih anında, kendiliğinden hiçbir ihtar veya merasime gerek kalmaksızın hükümsüz kalacaktır.
Müşterinin yükümlükleri

3.1. Müşteri telif hakkı kendisine ait olan tüm KONU MATERYALLERİ’nin bulundurulması için Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri’e yetki vermiştir.

3.2. BULUNDURULAN KONU MATERYAL’in içeriğinin doğru olmaması, TC kanunlarına ve toplum ahlak ve kurallarına aykırı bir unsur içermesi nedeniyle doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

3.3. MÜŞTERİ tarafından barındırmak üzere verilen içerikte ve/veya güncellenmiş içerikte yukarıdaki maddeler kapsamına giren yada bu sözleşmede belirtilmemiş ancak Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri tarafından sakıncalı ve/veya bulundurulması uygun bulunmayan içerikte KONU MATERYALLERİ, Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri tarafından tek taraflı olarak hiçbir sebep göstermeksizin bulundurulmayabilir. Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri’in KONU MATERYALİ barındırmayı ret edebileceği ve böyle bir durumda herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceğini MÜŞTERİ bu sözleşme ile kabul eder. İşbu madde hükmü, Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri hiçbir şekilde, KONU MATERYALLERİ’ni denetleme yükümlülüğü getirmemektedir.

3.4. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında, KONU MATERYALLERİ’nin bulundurulması ile ilgili olarak Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri Internet ya da sistem içerisinde yer alan veya alacak kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak tüm taleplerin muhatabının kendisi olacağını ve bu nedenle Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ilk yazılı talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

3.5. Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri, bulundurulan KONU MATERYALLERİ’nin doğruluğu, geçerliliği ya da güncelliği konusunda MÜŞTERİ tarafından hiç bir zaman sorumlu tutulamaz.

3.6. MÜŞTERİ, gerek Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri’e vermiş olduğu bilgilerin gerekse bu Sözleşmede belirtilen bilgilerin doğruluğunu kabul eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk MÜŞTERİ’ye ait olacaktır.

3.7. KONU MATERYALLERİ’nin bulundurulması herhangi bir üçüncü şahıs haklarını ihlal etmesi durumunda, MÜŞTERİ tüm sorumluluğunun kendisine ait olacağını, Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri böyle bir ihlalden doğacak her türlü maddi ve manevi zararını derhal tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

3.8. Müşteri, barındırmış olduğu MATERYALLERİNİN yedeğinden kendisi sorumludur. Yedeklemeler olası sistem hatalarına karşı firmamız tarafından 2 günde bir düzenli olarak alınmaktadır. Hosting kontrol paneli ile yedek alma işlemi; olumsuz disk kullanımları ve CPU performansının adil kullanımını sağlamak amacı ile müşteri kullanımından kaldırılmıştır. Müşteri hizmetleri ile ilgili, sistem üzerindeki yedeklerini hizmetleri aktif olduğu süre içerisinde  dilediği zaman, müşteri kontrol panelinden destek talebi ile talep edebilir. Ödeme sorunlarından dolayı silinen yada askıya alınan hesapların yedekleri hizmet faturası ödenene kadar talep edemez.

3.9. Müşteri, hiçbir şekilde Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri sunucuları üzerinden SPAM (Toplu Email Gönderme) yapamaz. MÜŞTERİ bu tür bir SPAM (Toplu Email Gönderme) yaptığı takdirde birinci seferde yazılı olarak uyarılır, SPAM(Toplu Email Gönderme) tekrarlanması halinde MÜŞTERİ’ye verilen hizmet kapatılır. Yazılım kaynaklı SPAM gönderi tespit edildiği taktirde “Müşteri” zararlı dosyaların temizlenmesi ile yükümlüdür. “Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri” olarak bu durumda “Müşterinin” sitesini geçici olarak askıya alıp yayını durdurma hakkına sahiptir. “Müşteri” gerekli temizleme işlemini yaptığı taktirde hizmet “Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri” tarafından tekrar aktif hale getirilir. Belirtilen durum birden fazla tekrarlandığı taktirde “Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri” hizmeti “Müşteriye” herhangi bir hizmet bedel iadesi yapmadan tek taraflı fesh edebilir ve müşteriden oluşan zararı talep edebilir.

3.10. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerinin yanında Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri adresinden ulaşılabilen ve Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri tarafından tek taraflı olarak, önceden bildirmeksizin güncellenebilen servis kurallarını belirli dönemlerde mutabık kurallara aynen riayet etmekle mükelleftir. Aksi halde, hiçbir maddi ve/veya manevi talep de bulunamayacağı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11. MÜŞTERİ; Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri KONU MATERYALLERİ’nin üretilmesine hiçbir katkısının bulunmadığını ve sözkonusu içerik hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri’in Sorumlukları

4.1. Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri, Internet üzerinde yayınlanan bilgilerin doğruluğu, güncelliği veya geçerliliğini taahhüt etmediği gibi, müşterinin bu nedenle veya internet üzerinde kaybolan, değişen veya eksik iletilen bilgilerinden dolayı uğrayacağı zararlar nedeniyle hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.2. Müşteri’nin Internet üzerinde üçüncü şahısların eylemlerinden dolayı uğrayacağı zararlardan Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri sorumlu değildir.

4.3. Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri’in tek sorumluluğu, teknik imkanlar ve işbu sözleşme hükümleri dahilinde Müşteri’ye ait KONU MATERYALLERİNİ Internet üzerindeki sunucu bir bilgisayar sistemine yerleştirilip, Internet kullanıcılarının kullanımına sunulmasına sağlamaktır.

Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri’in Yetkileri

5.1. MÜŞTERİ, Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri ilettiği kurumsal bilgilerin; faturalama, ilişki kurma ve müşteri destek hizmetlerinde kullanımı için Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri’i yetkili kılmıştır.

5.2. Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri, önceden e-mail aracılığıyla bildirerek, hizmet süre ve şartlarını, uygulanan hizmet bedellerini veya verilen hizmetleri tek taraflı olarak değiştirebilir veya bu hizmetlere son verebilir. Müşteri, yeni şartları kabul etmediği takdirde, Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri bildirimde bulunarak, ödeme yükümlülüğü baki kalmak şartıyla, işbu sözleşmeyi sona erdirebilir.

5.3. Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri, Müşteri’nin hizmet bedelini zamanında ödememesi üzerine temerrüde düşmesi halinde sözkonusu hizmeti, hiçbir ihtarda bulunmadan tazminatsız kesme veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Mevcut ve önceden ödemesi alınmış olan müşteri hesabına bağlı olan aktif hizmetleri buna dahildir.

5.4. MÜŞTERİ’YE ayrılmış olan disk alanı, aylık trafik ve kullanım alanlarının toplamı sonuna kadar müşteriye aittir. Ancak Müşterinin bir sitesi, sunucuya ayrılmış olan bant genişliğinin ve CPU kullanımını 60 saniye süreyle %40’ın üzerinde kullanması durumunda hesap askıya alınır ve müşteri bilgilendirilerek bu kullanımın tekrarlanmaması için müşteriden taahhüt alınır. Tekrarlanması durumunda Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri Müşteri’nin sitesini tamamen iptal etme hakkına sahiptir.

5.5. Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri işbu sözleşmede zikredilen haklarını belirtilen sürelerde kullanmaması, hiçbir suretle feragat olarak nitelendirilemez.

Genel Hükümler

6.1. Proksi siteleri, Yasa dışı faaliyet siteleri, Warez içerikli dağıtım siteleri, Toplu eposta gönderimi için spam yazılımları, Hack siteleri, Bit torrent uygulamaları, Dosya paylaşım siteleri, IRC ve IRC botlar, Erotik veya pornografik içerikli siteler kesinlikle sunucularımızda barındırılamaz. Yukarda belirtilen içerikleri yayınlayan siteler uyarısız yayından kaldırılır ve sözleşme tazminatsız fesh edilir.

6.2. Borçlar kanununda zorunlu neden olarak tarif edilen haller Zorunlu Nedenler (Force Major) olarak kabul edilecektir. Zorunlu Nedenler dolayısıyla sözleşmede belirlenmiş olan yükümlülüklerini yerine getiremeyecek ya da yerine getirmede gecikecek olan taraf, zorunlu nedenin ortaya çıkmasından itibaren mümkün olan en kısa sürede diğer tarafa yazılı olarak bildirecektir.

6.3. Taraflar, Borçlar kanununda zorunlu neden olarak tarif edilen haller dolasıyla sözleşmeyi feshetme ve/veya sözleşmenin uygulanmaması ya da gecikmesi nedeniyle uğradıkları zararları talep etme hakkına sahip olmayacaktır. Zorunlu Nedenlerin sona ermesinden sonra sözleşmenin uygulanmasına devam edilecektir. Ancak şartlar iki 2 (iki) ayı aşan bir sürede son bulmamışsa, taraflar iyi niyetle durumu değerlendirerek birlikte fesih kararı alabilecektir.

6.4. Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılıkta ve işlerlikte bir servis verecektir, bununla beraber gecikmelerden doğabilecek bilgi kayıplarından, veya MÜŞTERİ’den kaynaklanan hatalı iletimlerden, Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri kontrolü dışındaki arızalardan dolayı sorumlu tutulamaz.

6.5. Müşteri, Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri ile gerçekleştireceği işlemlerde Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri’e gitmeden ve işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için e-mail, faks veya telefon ile talimat vermeyi ve Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri tarafından kendisine yapılacak bildirimlerin e-mail, faks veya telefon ile yapılmasını kabul eder.Müşteri’nin Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri ile internet üzerinde yapacağı her türlü işlemler, sözleşmeler, ile bunlara ilişkin her türlü talimatlar işbu sözleşme kapsamındadır.

6.6. Müşteri, e-mail, faks veya telefon ile talimat iletilmesi ve bildirimlerin yapılmasından doğacak bütün sonuçları peşinen kabul etmiştir. Müşteri, Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri’in işbu Sözleşme ile kendisine sağladığı kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir. Müşteri’nin Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri talimat iletmede kullanacağı ve Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri bildirimlerini yapacağı e-mail adresi, faks numarası, ve telefon numarası, Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri bildirdiği şekilde olup doğruluğunu taahhüt eder. Değişiklik olduğu takdirde, Müşteri yeni numaraları derhal Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri’e bildirecektir.

6.7. Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri, Müşteri’nin e-mail, faks veya telefon ile talimatını aldığında; gönderilecek yazılı teyidi beklemeksizin talimatın gereğini yerine getirecektir. Ancak, Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri herhangi bir neden ileri sürmeksizin kendi takdirine göre e-mail, faks veya telefon ile iletilen talimatı yerine getirmekten imtina & etme hakkını saklı tutar.

6.8. Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden Müşteri, ispat külfeti altındadır.

6.9. Müşteri, işbu Sözleşmenin uygulanmasında ve Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri defter kayıt ve belgelerinin, bilgisayar kayıtları ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtlarının, faks sistemiyle gönderilen talimat örneklerinin Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri ile Müşteri arasındaki ilişkilerde müstenid aranmaksızın teyid edilmiş olsun veya olmasın kesin delil teşkil edeceğini kabul ve beyan eder.

Süre

İşbu sözleşme, 1 (bir) yıl için geçerlidir. İşbu sözleşme, hizmetin yenilenmesi ve tercih edilen döneme ilişkin web sayfası barındırma bedelinin ödenmesini müteakip söz konusu dönem için uzamış sayılacaktır. Söz konusu hizmet döneminin hitamından 1 (bir) hafta önce, Müşteri Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri’e, söz konusu hizmeti yenilemeyeceğini bildirmediği takdirde, Servis Sağlayıcı tarafından Müşteri’nin kredi kartından hizmet bedelini tahsil ederek hizmeti yenileyecektir.

Ödeme, Askıya Alma, Hizmet İptal/Silinme ve Ödeme Şartları

Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık fatura ödeme tarihinden 3 gün önce hizmet kullanmayı bırakacak ise; iptal talebinde bulunmak zorundadır. İptal talebinde bulunulmayan hizmetler otomatik olarak yenilenip faturalandırılacaktır. Fatura son ödeme tarihinden sonra kesinlikle iptali olmayacaktır. Bu durumda Müşteri faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

Ürün/Hizmet ödeme gecikmelerinde; hizmet ödeme gününün bir sonraki günü askıya alınır. Hizmet ödemesi; fatura son ödeme tarihinin 3. (üçüncü) günü de ödenmemesi halinde, sistem tarafından otomatik olarak silinir. Eğer müşteri bu tarihlerden sonra hizmetine devam edecek yada bir yedek talebinde bulunması halinde ve yedekleme sunucularımız da yedekleri mevcut ise tek seferlik 7 USD yada TL karşılığı  “Yedekten Kurtarma Bedeli” ödeyeceğini kabul ve beyan eder. (Hizmet satın almayan müşterilere yedek dosyaları verilmez, sadece hizmet ve yedek aynı anda sağlanırsa yedek aktif edilir. )

Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri’in dava yada icra takibi açması halinde de aylık %7 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri’in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Fesih Hakkı ve Para İade Şartları

7.1. Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri, Müşteri’nin işbu Sözleşme konusu sorumluluk ve yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve/veya gereği gibi yerine getirmediğini tesbit ettiği takdirde, her zaman bir süreyle bağlı olmaksızın Sözleşmeyi tek yanlı ve tazminatsız olarak Müşteri’ye bildirimde bulunmak suretiyle feshetmeye ,hizmeti durdurmaya veya askıya almaya yetkilidir.

7.2. Faturası düzenlenmiş olan Hizmetler / Ürünler “Para İade” kapsamı dışında kalır.

7.3. Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri özel ve istisna durumlarda “Para İade” isteklerini reddetme hakkına sahiptir.

Uygulanacak Hükümler

İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler uygulanacak olup, bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise; ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Taraflar işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri’in defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının H.U.M.K. 287. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri kayıtlarının usulüne uygun tutulduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Gizlilik Müşteri, kendisine iletilen özel bilgileri (özel bilgi; tarafların ve/veya sözlü elektronik formatta birbirlerine ilettiği her türlü ürün, teknoloji, prosedür, program, finansal bilgi ve hedefler, veri, know-how, tasarım, yazılım, müşteri listesi ve benzeri belgeleri içerir.) hiçbir şekilde başka amaçla kullanmayacak, dağıtamayacak, üçüncü kişilere aktaramayacaktır. Özel bilgiler müşteri tarafından gizli tutulacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önlemleri alacaktır.

Aksi taktirde doğacak zararın tazmini esastır.

İşbu sözleşmenin feshi halinde dahi bu madde yürürlükte kalacaktır.

Hizmet Şartları

Müşteri hizmet şartlarını ve buna uygun olarak yapacağı ödemelerinin şeklini, Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri tarafından e-mail ile müşteriye gönderilen ve/veya Bekayazılım İnternet Bilişim Hizmetleri (www.bekawebsoft.com) adresindeki sitesinde satınalma ,hizmet uzatma veya yenileme anında beyan edilen yöntemlerden birini seçmek suretiyle belirleyecektir.

İade Koşulari

Geri ödeme işlemlerinde Kurulum, Kullanım v.b ücretler kesilerek kalan tutar ödeme sahibine aktarılır. İade garantisi, web hosting hizmetleri haricindeki(alan adı kaydı-transferi, VPS-VDS, kiralık sunucu, Pazaryeri Entegrasyonu, E-Ticaret Paketi, Özel Yazılım vb..) hizmetleri içermemektedir. Alan adları, Verilen Hizmetler, E-Ticaret Paketleri, Pazaryeri Entegrasyonu, yazılım hizmetleri iptal edilemez ve bu hizmetlere geri ödeme yapılmaz..